Seminari

Kako se zaštititi od prirodnih nepogoda

Geografski institut „Jovan Cvijić” SANU od 2008. godine realizuje seminare koji imaju za cilj da zaštite ljudske živote i umanje posledice izazvane dejstvom prirodnih nepogoda, da upozna polaznike sa inovativnim sistemima za prikupljanje prostornih podataka i upoznavanje geografske naučne problematike. Primarni zadatak organizovanja ovih stručnih seminara je osposobljavanje nastavnika i profesora u osnovnim i srednjim školama da prenesu na učenike znanja i veštine koje se odnose na opšte geografske problematike.

Opšti ciljevi seminara Kako se zaštititi od prirodnih nepogoda – Zaštita ljudskih života i umanjivanje posledica izazvanih dejstvom prirodnih nepogoda.

Specifični ciljevi – Osposobljavanje nastavnika u osnovnim i srednjim školama da prenesu na učenike znanja koja se odnose na prirodne nepogode, da jačaju svest o postojanju istih i načinima kako se od njih zaštititi.

Program seminara možete pogledati ovde.

Nekako uvek „namirišem“ odlične seminare. Sve pohvale predavačima! Ono što mi se posebno dopalo je to što smo imali priliku da naučimo kako da uradimo mini studiju ugroženosti naše škole od prirodnih nepogoda.

 

Advertisements
Categories: Seminari | Postavite komentar

Doprinos održivom razvoju, ekološkim akcijama i uvođenje inovacija zaštite životne sredine u praksu

SAN EKO seminar

SAN EKO seminar

Odličan seminar. Uživala sam. Sve pohvale!

Predavanja i radionice vodili su stručnjaci iz oblasti ključnih tema za održivi razvoj: Olivera Stojičić (Životna sredina – zaštita i prevencija zdravlja), Jelena V. Stojičić (Briga za životnu sredinu i zdravstveno bezbednu hranu – Kakva je genetski modifikovana hrana i šta treba da znamo o GMO), Mara Vlajković (Obrazovanje o održivom razvoju i zaštita životne sredine; Ekološki standardi za primenu u praksi) i Tanja Mihajlović (Klimatske promene, zaštita prirodnih resursa i energetika). Učesnici su pozvani da u svojim školama organizuju i podržavaju akcije koje pouzdano štite životnu sredinu.

Kompanija MITECO

Kompanija MITECO


Drugog dana seminara organizovana je poseta kompaniji MITECO koja se bavi reciklažom industrijskog otpada, inženjeringom i konsaltingom u oblasti zaštite životne sredine i zbrinjavanjem opasnog otpada.

Categories: Seminari | Postavite komentar

Obrazovanje za opstanak

Nedavno sam pohađala ovaj seminar, pa ga toplo preporučijem svim prosvetnim radnicima.


Zašto je neophodno obrazovanje i vaspitanje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj?
Ekološki needukovani građani po pravilu:
– nedovoljno i sa zadocnjenjem prepoznaju ekološki štetnu i neodrživu praksu u lokalnom i regionalnom razvoju;
– ne reaguju na odluke lokalne samouprave i državne uprave, koje ekološki ugrožavaju njihov lokalni i nacionalni kvalitet života;
– ne poznaju osnove međunarodnih konvencija i ne mogu da utiču na njihovo sprovođenje;
– i kada su uključeni u lokalno i regionalno odlučivanje, nisu u stanju da procene vrednost pojedinih predloga odluka ili zahteva;
– u manjinskim sredinama, po pravilu, prioritetima smatraju specifičnosti kulture i prosvete, na uštrb ekoloških problema;
– u sredinama se depopulacijom sela, zapuštaju i napuštaju dragocene prirodne resurse ili ih, nesvesni njihovih vrednosti, prodaju kao građevinsko zemljište;
– navikavaju se na produženo zagađenje ili pristaju na njega da ne bi izgubili posao u industriji, koja je zagađivač;
– lako bivaju manipulisani i uključeni u privredne ekološke aktivnosti.

Categories: Seminari | Postavite komentar

Blog, Twitter i Facebook u nastavi

Ovo je bio NAJBOLJI seminar koji sam do sada pohađala! Zahvaljujući njemu uspešno sam kreirala svoje obrazovne resurse na internetu.

Categories: Seminari | Postavite komentar

Blog na WordPress.com.